కోరుట్లలో ఎపి సిఎం చంద్రబాబు జన్మదిన వేడుకలు

కోరుట్ల: april 20: telanganareporter


01TDP (1)

కోరుట్లలో ఎపి సిఎం చంద్రబాబు జన్మదిన వేడుకలు…