జగిత్యాల :లోక్ సభ ఎన్నికల కోసం VRK కళాశాలలో పోలింగ్ సిబ్బందికి పోలింగ్ సామగ్రి పంపిణీ., కలెక్టర్

 

youtube_advanced
please specify correct url